Sản xuất tiêu dùng bền vững là gi? Đặc trưng của tiêu dùng bền vững

Có thể thấy tiêu dùng bền vững chính là chìa khóa cho công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội. Vậy đâu là chiến lược để phát triển tiêu dùng bền vững? Hãy cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây!

Phát triển tiêu dùng bền vững là gì?

Năm 1994, các nhà khoa học lần đầu tiên đưa ra khái niệm về tiêu dùng bền vững. Theo đó, tiêu dùng bền vững là “việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại chất lượng sống tốt hơn mà không làm ảnh hưởng đến đến nhu cầu của thế hệ tương lai, tức là giảm tối đa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các chất độc hại cũng như việc phát sinh chất thải và chất ô nhiễm”.

Tiêu dùng bền vững là gì?
Tiêu dùng bền vững là gì?

Xem thêm: Tiêu dùng 4.0

Đặc trưng và mục tiêu sản xuất:

Các đặc trưng sản xuất và tiêu dùng bền vững:

– Tính bền vững bao gồm sản xuất và sử dụng bền vững từ các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế cũng như mức hiệu quả năng lượng cao nhất mà công nghệ hiện tại cho phép.

Để đạt được mục tiêu này, cùng với mỗi trụ cột của tính bền vững, các điều kiện nêu trong Bảng 2 phải được thỏa mãn trong quá trình sản xuất và sử dụng. Các vấn đề của phát triển bền vững đều dựa trên hệ thống. Câu trả lời cho những thách thức địa phương không thể được cung cấp nếu không có kiến ​​thức về bối cảnh rộng lớn hơn của phát triển toàn cầu.

Những thay đổi chỉ có thể lâu bền nếu nền kinh tế bền vững được thực hiện. Nền kinh tế bền vững có khả năng huy động được các nguồn lực mới, do đó có khả năng mở rộng các nguồn lực. Trong một xã hội, nhà nước phải đáp ứng và bảo đảm các nhu cầu thực tế của người dân. “Trái đất có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người, nhưng không thể thỏa mãn lòng tham của tất cả mọi người. Ngày nay, có đủ lương thực cho tất cả cư dân trên thế giới; mọi người sẽ có đủ nếu phân phối bình đẳng. Tuy nhiên, 900 triệu người bị đói mỗi ngày và 2 tỷ người bị suy dinh dưỡng mãn tính. Hàng năm, 18 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến đói (Magda, 2013).

Có thể khẳng định một cách tự tin rằng nếu ô nhiễm đến mức nghiêm trọng trong quá trình sản xuất và tiêu dùng, nó sẽ có tác động tiêu cực trực tiếp đến điều kiện sản xuất (chi phí) và cả mức độ tiêu dùng (giảm phúc lợi). Do đó, vì lợi ích của chính mình, một nhà nước phải hoàn thành các quy định kinh tế giúp tạo ra hệ thống bền vững của các mối quan hệ giữa con người và tự nhiên cũng như giữa kinh tế và môi trường.

Đặc trưng sản xuất và tiêu dùng
Đặc trưng sản xuất và tiêu dùng

Xem thêm: Tiêu dùng cận biên

Gebhardt (2006) đã tích hợp vào mô hình các yếu tố liên quan mà dựa trên các nghiên cứu của ông ở Đức, có tác động đáng kể đến tiêu dùng bền vững. Theo mô hình, bốn nhóm yếu tố đều có ý nghĩa:

+ Yếu tố bên ngoài: nơi mua thực phẩm hữu cơ, sản phẩm sinh thái phổ biến.

+ Các yếu tố tài chính: thu nhập, tỷ trọng thực phẩm hữu cơ được mua, giá cao cấp cảm nhận của chúng.

+ Các yếu tố nhận thức và cá nhân: động cơ để lựa chọn các sản phẩm sinh thái, độ nhạy cảm với rủi ro, nhận thức về sức khỏe trong các quyết định mua thực phẩm, cũng như nhận thức và niềm tin vào tính xác thực của sản phẩm.

+ Tác động xã hội: ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo quan điểm, ảnh hưởng của môi trường trước mắt, việc bảo vệ trẻ em bằng thực phẩm hữu cơ. Sự cần thiết phải có một mô hình phát triển mới đã được công nhận vào giữa những năm 1980. LHQ tuyên bố thập kỷ phát triển thứ hai và thứ ba là một thất bại vì họ đã chứng tỏ không thể phá vỡ chu kỳ đói nghèo vốn diễn ra ở các nước đang phát triển tồi tệ nhất và nghèo nhất trên thế giới.

Ngày nay, tình hình về mặt này rất tồi tệ. Sự cân bằng sẽ yêu cầu 1,5 Trái đất và kích thước của vùng đất cho thấy tính không bền vững đang tăng lên nhanh chóng (với tốc độ phát triển hiện tại, dự kiến ​​sẽ cần 2,4 Trái đất vào năm 2050). Người tiêu dùng có thể giúp đỡ tình hình bằng cách đưa ra các lựa chọn một cách có ý thức, nhưng nhận thức về môi trường vẫn còn rất yếu.

Rate this post